Popelka


V jedné vsi bydlela chudá vdova s dcerou. Matka chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a dcera nosila do města vejce na prodej. Jednoho dne matka onemocněla a dívka musela sama do lesa na jahody, aby měly co jíst. Vzala hrnec, kousek chleba a šla. Když nasbírala dost jahod, došla ke studánce, posadila se a začala jíst. Bylo právě poledne. Náhle se vedle ní objevila stařenka a hladově se na ni dívala. "Děvče zlaté, já bych jedla," povídá, "od včerejška jsem neměla chleba v ústech. Nedala bys mi kousek?""Ale jistě, babičko," řeklo děvče a podalo stařence svůj oběd."Děkuji ti, a že jsi tak hodná, dám ti tady ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, vař!, navaří ti tolik kaše, co si budeš přát. A když řekneš: Hrnečku, dost!, hned přestane vařit."Sotva jí hrneček podala, zmizela. Když přišla dcera domů, povyprávěla matce, co se jí v lese přihodilo.Hned postavila hrneček na stůl a řekla: "Hrnečku, vař!" Chtěla vědět, jestli ji stařenka neoklamala. Ale v hrnečku se hned začala kaše vařit a bylo jí stále více, až byl hrneček plný. Dívka vykřikla: "Hrnečku, dost!" a rázem kaše přestalo přibývat. Obě si sedly a dosyta se najedly.Děvče pak vzalo do košíčku pár vajec a odneslo je do města. Dlouho se nevracelo a matka mezitím dostala hlad. Vzala tedy hrneček, postavila jej na stůl a poručila: "Hrnečku, vař!"Hned se v hrnku začala vařit kaše. "Musím si dojít pro misku a lžíci," povídá si matka. Ale když se vrátila, leknutím zůstala jako opařená. Kaše se valila z hrnku na stůl, ze stolu na lavici, z lavice na zem. Jenže matka v tom leknutí úplně zapomněla, jak má hrneček zastavit. A kaše už bylo tolik, že tekla přes práh do síně, a stále jí přibývalo.Matka si nevěděla rady a tak ze zoufalství vylezla na půdu. Kaše bylo víc a víc a valila se okny, dveřmi i komínem na silnici a náves. Naštěstí se právě vracela dcera z města.Hned vykřikla: "Hrnečku, dost!" V tom kaše přestala přibývat, ale už jí bylo tolik, že sedláci, kteří se vraceli z polí domů, nemohli projet a museli se tou kaší prokousat.